dentsu aegis network

FINLAND

Hallinto

Miksi tämä on tärkeä

Maineemme ja työmme CSR:n ympärillä nojaa luotettaviin todisteisiin hyvästä liiketoimintakäyttäytymisestä. Hyvä hallinto on avain CSR:n onnistuneeseen sitouttamiseen osaksi liiketoimintaa varsinkin silloin, kun se toimii monien eri osastojen ja brändien kanssa laajalla maantieteellisellä alueella. Avoimuus ja läpinäkyvyys niissä asioissa, jotka menivät hyvin ja niissä, jotka eivät onnistuneet odotetusti, ovat välttämättömyys säilytettäessä sidosryhmien etu ja luottamus.

Lähestymistapamme

Olemme asettaneet rohkean hallinnollisen tavoitteen keskittyen tavoittamaan tärkeimmät Global Reporting Iniative (GRI)esiin nostamat standardit. Tämä tavoite on riippuvainen kaikkien aktiivisesta yhteistyöstä CSR toimien mittaamisessa ja raportoinnissa sekä standardien viitekehyksen säätämisessä yhdessä sisäisen auditoinnin kanssa globaalisti.

Mittaristomme

Raportoimme kehitystämme perustuen sijoitukseemme Global Reporting Iniative (GRI) avoimuudessa ja läpinäkyvyydessä asteikolla A:sta C:hen.

Jalanjälkemme

Käyttämällä näitä mittaristoja, asetimme vuoden 2010 vertailukohdaksi hallinnolliselle suoriutumisellemme. Vuonna 2010 meitä ei vielä arvioitu GRI:llä.

Tavoitteet 2015:

Saavutamme GRI A+ ja valtuutuksen vuosittaisessa CSR raportoinnissamme.

Hyödyntämällä palvelumalliamme pystymme saavuttamaan tämän:

Kehittämällä Future Proof mestareitamme korkeimmilla raportointistandardeilla osana GRI ja CSR raportointia;
Sitouttamalla kaikki sidosryhmät liiketoiminnoissaan Future Proof ohjelman laatimiseen, arvioimiseen ja toteuttamiseen.