dentsu aegis network

FINLAND

Ympäristö

Miksi tämä on tärkeää

Yksikään liiketoiminta tai yksilö ei ole jäänyt ilmastonmuutoksen vaikutusten ulkopuolelle. Luonnonvarojen vähentyminen, ennustamattomat sääilmiöt ja tarve estää ilmastonmuutoksen eteneminen vaikuttavat meihin kaikkiin. Tunnistamme, että organisaatiomme levittäytyessä ympäri maailmaa meillä on vastuu pienentää omaa hiilijalanjälkeämme kaikkialla, missä toimimme.

Mutta emme kykene pelastamaan maapalloa yksin. Suurin ympäristövaikutuksemme tulee arvoketjumme molemmista päistä: toimittajilta medialle. Voittaaksemme tämän haluamme hyödyntää suhteitamme asiakkaisiimme, mediayhteistyökumppaneihin ja toimittajiimme vähentääksemme median ja markkinoinnin toimitusketjun hiilijalanjälkeä.

Lähestymiskulmamme

Olemme asettaneet rohkean tavoitteen itsellemme kasvihuonekaasujen vähentämisessä. Se kattaa koko arvoketjumme toimittajista luoviin toimistoihin ja sieltä kumppaneihimme kuten median omistajiin ja kuluttajiin. Asetamme tavoitteet ja toimintamallit konserni-tasolla kattaen energian, jätteen, veden, työmatkat ja matkustamisen. Strategiaamme toteutetaan paikallisesti yritystemme kautta sekä maantieteellisesti brändeittäin että horisontaalisesti brändeittäin jakeluketjumme kautta.

Mittaristomme

Hyödynnämme mittaristoa, joka mittaa tuotteidemme ja palveluidemme käyttäjien kasvihuonekaasupäästöjä. Osa ympäristövaikutuksista, kuten jätemäärä ja vedenkäyttö, mitataan eri mittareilla.

Jalanjälkemme

Hyödyntämällä tätä mittaristoa asetimme vuoden 2010 vertailukohdaksi päästöjemme suuruudessa. Laskemme päästöjen kokonaistuotannon lisäksi päästöt henkilötasolla.

Vähennämme ympäristövaikutuksiamme

Energian kulutus
Työmatkat ja liikkuminen
Jätteet ja kierrätys
Veden kulutus
Kiinteistönhoito

Vähennämme tuotantoketjumme päästöjä

Ulkoistamme IT:n päästöt
Luovat toimistot tuottajina
Toimistotarvikkeet mukaan lukien kierrätyspaperin

Vähennämme tuotesidonnaisia päästöjä

Mediakampanjoiden päästöt
Median kulutuksen päästöt
Kiinteistönhoidon päästöt
Kuluttajien tuottamat päästöt

Tavoitteet 2015:

Pienennämme tuotteidemme ja palveluidemme hiilijalanjälkeä 20 % työntekijää kohden.

Hyödyntämällä toimitusmalliamme saavutamme tämän:

Kasvatamme sisäistä ympäristötietoutta globaaleilla sosiaalisen median kampanjoilla:
Sitoutamme sisäiset ja ulkoiset osakkeenomistajat globaaliin ympäristöohjelmaamme, joka hyödyntää digitaalista teknologiaa energiankulutuksen vähentämiseksi;
Koordinoimalla IT:n ja talousosaston kanssa pohdimme, kuinka ohjata investointeja kohti vihreämpää teknologiaa ja kiinteistöjä;
Työskentelemällä yhdessä Future Proof mestareidemme kanssa määritämme paikallisesti tärkeät toimet niiden luomiseksi kuten kierrättäminen ja julkisten hyödyntäminen työmatkoilla.