dentsu aegis network

FINLAND

Yhdyskunta

Kuilu niiden välillä, joilla on ja niiden, joilla ei ole, kasvaa koko ajan. Kuilusta aiheutuvilla jännitteillä ja levottomuuksilla on syvällistä vaikutusta sosiaaliseen ja taloudelliseen tasapainoon. Koska me luotamme terveeseen kuluttajatalouteen, tunnemme epävakauden vaikutukset välittömästi. Tämän takia meidän tarvitsee nostaa painavimmat yhteisöstä nousevat haasteet esiin siellä, missä ne vaikuttavat. Me voimme toteuttaa tämän työskentelemällä yhdessä paikallisten hyväntekeväisyysjärjestöjen kanssa auttaen niitä saamaan viestinsä esille selkeästi.

Lähestymistapamme

Olemme asettaneet rohkean yhteisöllisen sitoutumisen tavoitteen itsellemme keskittyen ajan ja taitojen jakamiseen. Olemme asettaneet strategian ja toimintamallin konserni-tasolle keskittyen puhtaasti taitojen, ajan ja ammattitaidon jakamiseen. Emme ole asettaneet tavoitteita hyväntekeväisyystapahtumien ja konsernin rahallisten tukien summalle. Emme ole määritelleet erikseen tiettyjä teemoja tai järjestöjä apumme kohteiksi. Strategia luodaan paikallisesti brändien toimesta hyödyntämällä heidän omia jakelukanaviaan.

Mittaristomme

Käytämme useita mittareita mittaamaan yhteisömme panosta ja sen vaikutuksia, mutta kaiken kaikkiaan kyse on taloudellisesta tukemisesta muun muassa rahallisesti ja pro bono-työllä.

Jalanjälkemme

Asetamme yllä olevien mittarien avulla itsellemme tavoitteen, johon pyrimme.
PANOSTUKSET
Aika, rahalliset lahjoitukset ja pro bono-työt.
TUOTOS
Saavutettu etulyöntiasema työntekijä- ja antaja avustuksissa.
Yhteisötyön kautta saavutetut edut.
VAIKUTUKSET

Työntekijöiden taidot parantuvat yhteisöjen kanssa tehdyn työn myötä.
Vaikutukset hyväntekeväisyystyöhön ja hyväntekeväisyystyöstä saadut edut.
Positiiviset vaikutukset liiketoimintaan muun muassa maineen ja sen säilymisen kautta.

Tavoitteet 2015:

Yhteisösijoitusten kasvattaminen vastaamaan 1 % työntekijöidemme ajasta.

Saavutamme tämän hyödyntämällä toimintamalliamme:
Kasvatamme yhteistyöhön liittyvää sisäistä tietoisuuttamme hyödyntämällä vuosittaisia globaaleja sosiaalisen median kampanjoita;
Sitouttamalla sisäisiä ja ulkoisia osakkeenomistajia globaaliin yhteisöohjelmaamme, joka hyödyntää muun muassa digitaalista teknologiaa energia kulutuksen vähentämiseksi;
Koordinoimalla HR:n kanssa sitoutamme henkilöstömme hyödyntämään yhteisötyötä keinona parantaa oppimista ja kehittämään sääntöjä edistämään sijoittamista vihreämpään teknologiaan ja laitoksiin;
Työskentelemällä yhdessä meidän Future Proof mestareiden kanssa luomme paikallisesti tärkeitä toimia kuten pro bono-kampanjat ja vapaaehtoistyö.