dentsu aegis network

FINLAND

Connections that Count

Vizeum luotiin uuden median aikakaudelle, jossa kuluttajat ja sisällöt kohtaavat jatkuvasti – reaaliajassa. Digiteknologian kehitys muokkaa maailmaa, jonka seurauksena sekä ihmisten että brändien elämä ja toimintaympäristö ovat jatkuvan muutoksen tilassa. Me Vizeumissa linkitämme median eri ulottuvuudet yhteen, ja näin luomme tunteita, luottamusta sekä vahvoja siteitä kuluttajien ja brändien välillä - nopeasti ja laajasti.

  • INNOSTUNUTTA IHMISTÄ

    2 400INNOSTUNUTTA IHMISTÄ

  • MAATA

    55MAATA